Noteikumi

Fotogrāfiju licences iegādes noteikumi un izmantošanas nosacījumi

 1. Saskaņā ar fotogrāfiju licences iegādes noteikumiem un izmantošanas nosacījumiem  (turpmāk – noteikumi) un starp PIRCĒJU un SIA “AEROLATVIJA” (turpmāk – AEROLATVIJA) noslēgto līgumu, lejupielādējot AEROLATVIJA e-tirgotavā (turpmāk – e-tirgotava) nopirktās fotogrāfijas, PIRCĒJS iegūst tiesības lietot šīs fotogrāfijas atbilstoši fotogrāfiju izmantošanas licences (turpmāk – licence) nosacījumiem.
 1. E-tirgotavā tiek piedāvāta fotogrāfiju izmantošanas tiesību iegāde saskaņā ar šādām licencēm:
 1. E-tirgotavas licences tiek izsniegtas ar Interneta starpniecību un iegādātās fotogrāfijas pieejamas elektroniski JPG formātā (lejupielāžu veidā internetā).
 1. Pēc izvēles (un neatkarīgi no tā, vai vēlas veikt pirkumu vai nē), vietnes apmeklētājs var iereģistrēties un izveidot savu lietotāja profilu – uzklikšķinot uz atslēdziņas simbola e-tirgotavas sākumlapā (augšējā labā stūrī) un nonākot sadaļā “Mans profils”, kurā ievada nepieciešamos datus.
 1. Atlasot e-tirgotavas galerijās fotogrāfijas, PIRCĒJS katras fotogrāfijas profilā izvēlas licences veidu un nospiež pogu “pievienot grozam”. Lai iepazītos ar licenču iegādes noteikumiem, jānospiež zīme aplītī “?”.
 1. Pēc fotogrāfiju atlases PIRCĒJS pāriet uz pirkumu groza logu nospiežot pogu “skatīt grozu”. Nonākot pirkumu groza logā, PIRCĒJS pārliecinās – vai vēlas iegādāties visas atlasītās fotogrāfijas un vai tām ir pareizi izvēlēts licences veids. Lai dzēstu atlasīto fotogrāfiju no pirkumu groza jāuzspiež uz balto krustiņu sarkanajā aplī. Ja PIRCĒJS piekrīt licenču iegādes noteikumiem, nospiež uzrakstu “turpināt noformēt pirkumu” un dodas uz pirkuma noformēšanas logu, kurā ievada nepieciešamos datus. Lai iepazītos ar licenču iegādes noteikumiem, jānospiež saite uz uzraksta “…pirkšanas noteikumi un nosacījumi”.
 1. Noformējot pirkumu, noformēšanas logā “Pirkums” PIRCĒJS:

– aizpilda pieteikuma anketas laukus, atzīmējot lodziņu “Jā, es piekrītu pirkšanas noteikumiem un nosacījumiem” (skat piezīmi zemāk ***);

– izvēlas vienu no piedāvātajiem elektronisko norēķinu veidiem uzspiežot attiecīgo uzrakstu;

– noslēgumā parādās logs ar uzrakstu “Paldies! Jūsu pirkums ir pabeigts. Saites lejupielādi skatīt zemāk vai Jūsu profila lapas sadaļā “Lejupielādes”.

(***) Piezīme. Ar šo tiek uzskatīts, ka PIRCĒJS apzinās un uzņemas pilnu atbildību par to, ka ievadītā informācija ir pareiza un patiesa, piekrīt iegādāties licenci un tam ir saistoši attiecīgās licences izmantošanas noteikumi. Ja PIRCĒJS nepiekrīt licences izmantošanas noteikumiem, tad minēto lodziņu neatzīmē un pārtrauc fotogrāfiju iegādes procedūru.

 1. Pirkuma noformēšanas anketā ievadītā informācija, kas satur personu datus un nepieciešama licences iegādes darījuma noformēšanai, tiks apstrādāta saskaņā ar „Fizisko personu datu aizsardzības likumu”. PIRCĒJA norādītie personas dati netiks apkopoti un tos izmantos tikai un vienīgi pirkuma rēķina sagatavošanai.
 1. Maksa par licenci noteikta atkarībā no fotogrāfiju izmantošanas liecences veida, licences cenā ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis 21 %.
 1. Norēķināties par e-tirgotavā iegādāto licenci PIRCĒJS var tiešsaistē izmantojot PayPal norēkinu sistēmu vai Paysera maksājumu sistēmas sasaisti: ar Interneta banku (ja to paredz Jūsu kredīta iestāde) vai ar bankas karti. Citai personai izsniegtas maksājumu kartes un/vai maksājumu kartes datu izmantošana e-tirgotavas licenču iegādei ir pretlikumīga un par šādu noziedzīgu nodarījumu vainīgā persona var tikt saukta pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 1. Pēc pirkuma apmaksas PIRCĒJS saņem uz pieteikuma anketā norādīto e-pasta adresi nosūtīto rēķinu ar web saiti nopirkto fotogrāfiju lejupielādei un piekļūst pirkuma grozā ievietoto fotogrāfiju lejupielādei. Iegādātās fotogrāfijas pieejamas lejupielādei 24 stundas no apmaksas brīža.
 1. Pēc fotogrāfiju iegādes e-tirgotavā PIRCĒJS kļūst par licences turētāju. Iegādāto attēlu failus licences turētājs nedrīkst pavairot un izplatīt, lai tieši vai pastarpināti tos nodotu jebkāda veida lietošanai trešajai personai.
 1. E-tirgotavas licenču iegādes noteikumi neparedz fotogrāfiju izmantošanas ekskluzīvo tiesību iegādi, t.i. fotogrāfiju iegādes un izmantošanas tiesības ir pieejamas arī citām personām.
 1. Izmantojot e-tirgotavā iegādātās fotogrāfijas, licences turētājs ievēro katras licences noteikumus, tajā skaitā:

 Jautājumu vai neskaidrību gadījumā: